top of page

 

1. Når er vår personvernerklæring publisert og effektiv?

Personvernerklæringen er oppdatert 23. september 2019.

2. Hva og hvor

Nettstedet gunslingers.no drives av Musikk og Underholdning AS, org.nr. 812077902, som også er å anse som behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles på dette nettstedet. Vi har taushetsplikt og sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter gjeldende regelverk.

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet.

 

3. Hvem er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger?

Ansvar:

●      Vi bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet.

●      Vi er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

4. Fra hvilken kilde samler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg, først og fremst når du bruker nettstedet vårt https://www.gunslingers.no/.

 

 

5. Hvordan vi samler inn

Når du handler i nettbutikken vår samler vi inn nødvendig informasjon for å kunne sende varen(e) til deg. I turnelisten vår er det ofte link til andre nettsted som selger billetter til konsertne våre. Det er disse nettstedene som eventuelt samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med kjøp av billetter. Bortsett fra selve linken til billettnettstedet har ikke vi noe med denne behandlingen av personopplysninger og vi mottar ikke noen opplysninger om deg fra dem.

Vi er tilstede i flere sosiale nettverk og du finner link til disse på gunslingers.no, sånn som for eksempel Facebook, Youtube, Instagram og Spotify. Det er de ulike sosiale nettverkene som samler inn og behandler personopplysningene dine. Det er svært lite av den informasjonen disse sosiale nettverkene samler inn som de deler med oss, og det er lite de lar oss påvirke av hvordan opplysningene blir behandlet. De fleste har til felles at de analyserer bruksmønsteret ditt og interessene dine slik at de enten kan vise deg målrettede annonser eller selge abonnement til deg. Samtlige av disse nettverkene har egne personvernerklæringer som forteller hvordan de behandler dine opplysninger når du benytter deres tjenester.

 

 

6. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn og anonymiserer statistikk for bruk av nettstedet gunslingers.no. Bortsett fra det samler vi bare inn personopplysninger som du selv gir til oss, typisk når du bestiller noe i nettbutikken vår:

  • Kontaktopplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

  • Informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en betalingstransaksjon.

  • Vare(r) og størrelse(r).

7. Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger?

Behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 (1)(b), fordi “behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part” for alle transaksjoner i nettbutikken. Videre er GDPR artikkel 6 (1)(a), “samtykke”, behandlingsgrunnlag for opplysninger som samles for å besvare dine henvendelser til oss.

Vi sikrer dine interesser, rettigheter og friheter.

 

 

8. I hvilke situasjoner behandler vi dine personopplysninger?

I nettbutikken er formålet med vår behandling av dine personopplysninger å kunne sende de riktige varene til deg. Statistikken over besøk på våre sider anonymiseres og brukes til å finne ut av hvilke sider som er mest populære.

 

9. Utfører vi automatiserte beslutninger og automatisert profilering?

Vi bruker ikke dine personopplysninger til profilering eller til å fatte automatiske avgjørelser.

 

 

10. Om våre behandlingsformål

Våre behandlingsformål er reelle, aktuelle og legitime.

Vi behandler ikke dine personopplysninger for sekundære formål som er uforenlig med det primære formålet som lå til grunn for at dine personopplysninger opprinnelig ble innhentet. Vi underretter deg før vi behandler dine personopplysninger for sekundære formål, hvis vi i første omgang innhentet dine personopplysninger for et primært formål.

 

 

11. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi begrenser hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger til det som er nødvendig for våre behandlingsformål.

Vi vurderer kontinuerlig nødvendigheten for vår fortsatte lagring av dine personopplysninger.

Hvis lagring av dine personopplysninger er nødvendig av grunner som følger av lovhjemler, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger.

12. Deler vi dine personopplysninger? Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre.

 

 

13. Overfører vi dine personopplysninger ut av EU eller EØS?

Vi overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS.

14. Er dine personopplysninger sikre hos oss?

Vi bruker en dataleverandør som hjelper oss med å behandle dine personopplysninger på en sikker måte. Vi har tilpasset våre rutiner i samsvar med det ansvaret som påhviler oss.

 

 

15. Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon fra oss om personopplysninger vi har om deg, inkludert

●      Informasjon om hvilke kategorier personopplysninger vi har eller kontrollerer,

●      hva dine personopplysninger blir brukt til,

●      hvor vi samler inn dine personopplysninger når de ikke samles inn direkte fra deg, og

●      hvem vi utleverer dine personopplysninger til.

 

På din forespørsel, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger.

 

 

Du har rett til å få rettet dine personopplysninger som er uriktige og ufullstendige. Vi retter ufullstendige personopplysninger dersom du gir oss riktig informasjon.

Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

 

Vi må oppfylle din forespørsel dersom vi behandler dine personopplysninger, og dersom:

 

●      dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene for å samle inn personopplysningene;

●      du protesterer mot behandlingen som er basert på vår legitime interesse eller du trekker tilbake ditt samtykke;

●      dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet;

●      dine personopplysninger må bli slettet for å overholde en rettslig forpliktelse.

 

Vi må ikke oppfylle din forespørsel når dine personopplysninger er nødvendige:

 

●      for å oppfylle en bindende rettslig forpliktelse;

●      for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål;

●      for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

 

16. Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

Vi inviterer deg til å kommunisere med oss om utøvelse av dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger, men vi aksepterer kun skriftlige henvendelser da vi ikke kan behandle muntlige henvendelser straks uten først å forstå innholdet i henvendelsen og identifisere deg.

 

Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve.

 

Du må gi oss en kopi av dine identifikasjonsdokumenter for å bekrefte din identitet, f.eks. et identitetskort eller et pass.

 

Annen informasjon i dokumentet, slik som foto eller personlige kjennetegn, kan fjernes.

 

Vi vil ikke akseptere andre midler for å bekrefte din identitet.

 

Hvis du ønsker å foreslå alternativer, vil vi vurdere dem fra sak til sak.

 

Vår bruk av informasjonen i dine identifikasjonsdokumenter

●      vil være begrenset til å verifisere din identitet, og

●      vil ikke bli lagret lenger enn for dette formålet.

 

Du kan sende din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger til gunslingers@live.no.

Du mottar vårt svar på din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger på din e-postadresse.

Vi underretter deg om vår behandling av din anmodning innen én måned fra mottakelse av din anmodning.

17. Har du rett til å klage?

Du kan klage til tilsynsmyndighetene der du vanligvis bor i EU / EØS, på ditt arbeidssted i EU / EØS eller på stedet for det angivelige krenkelsen i EU / EØS.Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg om fremdriften av klagen, og resultatet av klagen.

18. Vil du bli informert om endringer i vår personvernerklæring?

Hvis vi endrer vår personvernerklæring, vil vi publisere en ny versjon av denne på nettstedet angitt ovenfor.

Cookie-erklæring Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du har krav på å få vite hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene. Noen informasjonskapsler benyttes bare akkurat når du bruker nettstedet (“Session”), har en begrenset varighet med utløpsdato eller kan være evigvarende (“Persistent”), men du kan når som helst slette informasjonskapslene selv.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

● Grunnleggende funksjonalitet på nettstedet (nødvendige cookies)

● For å tilby skjemafunksjonalitet (funksjonelle cookies)

● Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk cookies).

● Markedsføring (markedsføringscookies).

Bortsett fra nødvendige cookies, kan du selv velge hvilke kategorier av cookies du samtykker til. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst. Bruk av cookies reguleres av ekomloven § 2-7b.

Nødvendige cookies

Når du besøker nettstedet vårt installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av websidene våre.

Funksjonelle cookies

Funksjonelle cookies bidrar til å huske informasjon og kan endrer måten nettstedet fungerer eller ser ut.

Statistikk cookies

Vi bruker besøksstatistikk for å analysere bruk av nettstedet vårt.

 

Vi har slått av datautveksling med andre Google-tjenester og IP-adr

bottom of page